MESURES GENERALS DE SEGURETAT
PREVENCIÓ PEL COVID-19​

1. Garantim la distància de seguretat a tots els espais del nostre local i la distància de seguretat entre totes les taules.

2. Posem a disposició dels nostres clients dispensadors de gel alcoholic en els accessos al local abans de la seva entrada i un termòmetre làser perquè puguin comprovar la seva temperatura.

3. Desinfectem tots els espais 3 de forma periòdica de tot el mobiliari i incrementem la neteja i desinfecció de les zones de treball abans, durant i després dels serveis.

4. Els nostres empleats es renten les
mans freqüentment i fan servir guants permanentment, per tant, no tenen contacte directe amb els productes. Cada dia prenem la temperatura dels nostres empleats.

5. Apliquem l’ús obligatori de mascaretes
i equipaments EPI per la manipulació d’aliments i quan per raons de servei no és possible el distanciament social.

6. Distribuim els menús i les cartes mitjançant la lectura de codis QR.

7. En els pagaments mitjançant targetes
es faran servir preferentment dispositius contactless. En el cas de pagaments en efectiu evitem el contacte amb el/la client
i es procedeix a la neteja de mans després de la transacció.

8. Evitem la concentració de persones dins dels banys seguint la recomenació d’ús de màxim una persona .

Gràcies per la vostra col·laboració
Equip BW